Het grasmaaien is weer begonnen in Enschede

09 mei 2017

Er zijn dit jaar in Enschede een aantal veranderingen in het grasmaaien ten opzichte van vorig jaar. Een deel van het gras wordt vaker gemaaid en er worden proeven gehouden met andere vormen van grasmaaien. De grotere grasvakken buiten de wijken blijven onveranderd en maaien we twee keer per jaar.

Wat er verandert in uw wijk

De belangrijkste verandering is dat we vanaf 2017 de kleine grasvakken in de wijken weer vaker maaien. Middelgrote vakken in de wijken maaien we vanaf dit jaar gemiddeld zes keer per jaar. Ook zijn op een aantal plekken in Enschede bloemenlinten aangebracht. Dit zijn plekken die zijn ingezaaid met bloemenzaad, waardoor er een meer divers en kleurig beeld ontstaat in de stad. Ook geeft dit meer biodiversiteit: vlinders, bloemen en hommels.

Proeven met andere manieren van maaien

Op verschillende plekken houden we daarnaast proeven met andere vormen van maaien:

  • 12x maaien per jaar: dit op enkele plekken waar normaal 2x of 6x werd gemaaid;
  • Extra paden, randen en plekken uitmaaien in lang gras: in gebieden waar we 2x of 6x maaien gaan we paden, randen en plekken extra maaien. Waardoor het gras op deze plekken beter bruikbaar blijft voor activiteiten;
  • Sinusmaaien: een onregelmatige manier van maaien, waarbij steeds een (ander) deel van het gras bij elke maaibeurt blijft staan. Idee is dat dit de biodiversiteit versterkt en tegelijkertijd een kleiner te maaien oppervlak oplevert.

Achtergrond verandering

Uit het “belevingsonderzoek maaibeleid 2016” bleek dat veel bewoners niet meer tevreden waren over het maaibeleid. Daarom heeft de gemeenteraad op 14 november 2016 besloten het maaibeleid aan te passen. Er is daarvoor eenmalig 208.000 euro beschikbaar gesteld. Bij de programmabegroting 2018 -2021 bepaalt de gemeenteraad of zij dit bedrag ook na 2017 structureel beschikbaar willen stellen voor de aanpassingen.

Veranderingen in uw wijk op de kaart

Vanaf nu kunt u de veranderingen in uw wijk op een digitale kaart bekijken via: www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte. Hier ziet u ook de plekken waar de proeven worden gehouden en waar de bloemenlinten zijn aangebracht.

Wat kunt u zelf doen?

Heeft u ideeën over hoe het gras in uw wijk beter kan worden gemaaid? Wilt u bijvoorbeeld het gras in uw buurt zelf maaien of het groen onderhouden? Dat kan uiteraard. Neem daarvoor contact op met de wijkbeheerder via: www.jijmaaktdebuurt.nl/samenonderhouden. Of kijk voor contactinformatie op de stadsdeelpagina’s op Enschede.nl.