Hulp voor eigenaren parkeerterreinen bij realiseren Solar Parking  

12 mei 2022

We helpen eigenaren van parkeerterreinen met het realiseren van overkappingen met zonnepanelen.

Parkeerterreinen zijn heel geschikt voor de opwek van duurzame elektriciteit. En de ruimte wordt zo dubbel benut omdat auto’s er kunnen parkeren en opladen. In 2030 moet 70% van de elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Met deze overkappingen willen we het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit in de stad vergroten.

Opwekken duurzame energie

Met de Energievisie geven we aan wat we in Enschede gaan doen om de doelen uit het landelijke Klimaatakkoord te halen. In dit akkoord staat dat in 2030 70% van alle elektriciteit uit duurzame bronnen moet komen. Met solar parking levert Enschede hieraan een bijdrage. Solar parking past ook nog eens goed binnen het beleid van de zonneladder. De zonneladder geeft aan welke volgorde belangrijk is voor de toepassing van zonne-energieprojecten. De eerste stap is het benutten van lege daken en onbenutte bebouwde locaties.

Studie naar haalbaarheid

Ingenieursbureau Sweco start met een onderzoek naar de haalbaarheid van solar parking voor grote parkeerterreinen. Het gaat om zowel particuliere als gemeentelijke parkeerterreinen. Het onderzoek focust zich op de technische, financiële en sociaalmaatschappelijke haalbaarheid. Hieruit ontstaat een lijst met meest geschikte parkeerterreinen. Eigenaren van een geschikt parkeerterrein ontvangen vervolgens, als zij dit willen, ondersteuning bij de uitvoering van hun plan.

Eigenaren van grote parkeerterreinen, zoals een parkeerterrein bij sportclubs, winkelcentra en bij bedrijven, kunnen zich melden om deel te nemen aan dit haalbaarheidsonderzoek. Ook eigenaren van kleine parkeerterreinen kunnen zich melden voor een eventuele volgende ronde.

Aanmelden kan via solarparking@enschede.nl.