Keuze uit 10 oplossingen tegen illegale bijplaatsing grof restafval

19 oktober 2017

De gemeenteraad kan binnenkort kiezen uit 10 maatregelen tegen illegale bijplaatsing van (grof) restafval. Het gaat dan om dump van grijze zakken en grof afval, zoals bankstellen en witgoed.

De maatregelen lopen uiteen van het opnieuw instellen van het gratis stortquotum tot en met de inzet van extra “afvalpolitie” of de plaatsing van camera’s op de plekken waar veel restafval wordt gedumpt.

Verpakkingenzakken

Tegen de bijplaatsing van verpakkingenzakken zijn op 1 november alle acties uitgevoerd. “We hebben dan 100 extra oranje containers geplaatst. En een groot aantal ondergrondse containers omgebouwd. Met in totaal  250 verpakkingencontainers in de stad is dan de capaciteit op orde. Bewoners van flats en appartementen kunnen hier 24 uur per dag, 7 dagen per week hun verpakkingenzakken gratis kwijt ”, zegt wethouder Hans van Agteren.

Hoewel het overgrote deel van de inwoners van Enschede zijn afval volgens de spelregels aanbiedt, zijn er op sommige plekken in de stad toch problemen met illegale bijplaatsingen. “Aan de ene kant, omdat een kleine groep mensen zakken restafval naast de ondergrondse containers zet of bankstellen en witgoed op straat dumpt. En aan de andere kant om dat een deel van de huishoudens verpakkingenafval niet in de juiste containers stopt”, zegt wethouder Hans van Agteren. “Net als veel  Enschedeërs erger ik me behoorlijk aan dat ongepaste gedrag. Wie dat doet zadelt de rest van de stad op met rotzooi op straat.”

Maatregelen verpakkingenafval

Als het gaat om bijplaatsingen van verpakkingenafval, hebben de gemeente en Twente Milieu in de afgelopen maanden allerlei maatregelen genomen. “Omdat inwoners van Enschede massaal afval zijn gaan scheiden, was er met name bij flats en appartementen te weinig ruimte om alle verpakkingenzakken te kunnen verwerken. Daarom hebben we 100 extra oranje containers geplaatst. Ook hebben we ondergrondse restafvalcontainers omgebouwd naar verpakkingencontainers. Op 1 november is dat allemaal klaar. Dan kunnen bewoners van flats en appartementen 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis hun verpakkingenafval kwijt. En is er dus geen enkele reden meer om verpakkingenzakken naast de container te zetten”, zegt Van Agteren.  “De komende tijd wordt in verschillende wijken deur-aan-deur campagne gevoerd onder het motto ‘Doe je verpakkingenzak in de oranje bak’.  We leggen nog graag eens uit hoe het werkt en waar de dichtstbijzijnde containers staan.”

Restafval: 10 maatregelen om te kiezen

Illegale bijplaatsing van restafval is van alle tijden. “Ook voor de invoering van Diftar werd er al afval gedumpt. En uit de cijfers blijkt dat het aantal illegale bijplaatsingen van restafval niet substantieel is gestegen”, zegt Van Agteren. “Toch willen we ook dit soort illegale bijplaatsingen voorkomen. Daarom hebben we op verzoek van de gemeenteraad 10 maatregelen uitgewerkt. De raad praat eind oktober over deze ideeën en neemt in december een besluit.  In de discussienota voor de raad hebben we alle voor- en nadelen van de maatregelen benoemd. En we hebben ook uitgewerkt wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente èn de inwoners van Enschede. De maatregelen lopen uiteen van het opnieuw invoeren van het gratis stortquotum tot en met de extra inzet van “afvalpolitie” en de plaatsing van camera’s op de plekken waar veel restafval wordt gedumpt.”

Lees hier de hele discussienotitie “Maatregelen tegen illegale stort en bijplaatsingen”.

Voor meer informatie over het aanbieden van afval, het hoe en waarom van Diftar en de eerste resultaten van het gescheiden afval inzamelen kijkt u op de speciale Afval-pagina op onze website.