Laat gratis uw radiatoren en cv-ketel inregelen

24 juni 2020

Energieloket Enschede gaat namens de gemeente Enschede huiseigenaren in Enschede helpen om inzicht te krijgen in hun energieverbruik.

Onder andere door radiatoren en cv-ketels beter in te laten regelen. De gemeente wil graag het effect weten op de exacte energiebesparing. Samen met Saxion wordt het energieverbruik voor en na het inregelen gemeten. Voor dit ‘Onderzoek Radiator WaterBalans’ zoeken we Enschedese huiseigenaren die gratis hun radiatoren en cv-ketel willen laten inregelen én een jaar inzicht willen krijgen in hun energieverbruik door middel van de app Huisbaasje (huisbaasje.nl).

Voorwaarden

Om mee te kunnen doen aan dit onderzoek moet u aan een aantal (praktische) voorwaarden voldoen:

  • U bent huiseigenaar in Enschede en kunt dit aantonen.
  • In of bij uw meterkast zit een stopcontact.
  • Na 1 jaar bent u bereid Huisbaasje weer in te leveren.
  • U heeft een slimme meter en stelt de meetgegevens van het stookseizoen vóór en ná het ‘Onderzoek Radiator WaterBalans’ ter beschikking.
  • Uw radiatoren in huis zijn voorzien van een voetventiel of een dynamische thermostaatkraan.

Aanmelden

Heeft u belangstelling om deel te nemen? Stuur een mail naar: info@energieloket-enschede.nl. Vermeld daarin uw naam, adres en telefoonnummer en voeg een foto toe van het voetventiel en de dynamische thermostaatknop van de radiatoren in uw woning en het type en nummer van uwcv-ketel.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan op: www.pioneering.nl