Meer bomen in Enschede

kinderen die bomen planten
03 februari 2021

De subsidieregeling van de provincie Overijssel maakt het mogelijk.

Wilt u meer bomen in uw wijk? Of samen met uw buren een boom planten? U zorgt zo niet alleen voor meer groen maar ook voor meer verbondenheid in uw buurt.

Project 'Iedereen een Boom'

De provincie Overijssel stelt voor kleinschalige aanplant van nieuwe bomen geld beschikbaar vanuit het project ‘Iedereen een Boom’. 50% van de kosten van het plantgoed, boompalen en boombanden kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van € 1500,-. Het moet wel gaan om de aanplant van nieuwe bomen. De subsidieregeling geldt dus niet voor bomen die geplant worden op plaatsen waar bomen gekapt zijn of nog worden gekapt.

Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant. Ook particuliere erven die meer aan biodiversiteit en het aanplanten van bomen willen doen, komen in aanmerking. U kunt de subsidie aanvragen via de website van de Provincie Overijssel. U vindt de voorwaarden en een aanvraagformulier de website iedereeneenboom.nl