Stel uw vragen tijdens het online Energiecafé!

24 februari 2021

Publicatie ontwerp-Energievisie

Op 8 februari stelde het Enschedese college van burgemeester & wethouders de ontwerp-Energievisie vast. Daarin staat hoe we als gemeente willen bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Deze bijdrage heeft gevolgen voor de manier waarop we wonen, werken en recreëren, want samen moeten we meer duurzame energie opwekken. Vanaf donderdag 18 februari vindt u de publieksversie van de ontwerp-Energievisie en de volledige versie op www.enschede.nl/energievisie. Daar leest u ook hoe u – tot en met 31 maart - een reactie kan geven. Uw reactie sturen we naar de gemeenteraad die de Energievisie moet vaststellen.

Heeft u vragen over de ontwerp-Energievisie? Neem dan deel aan ons online Energie-café op donderdag 4 maart, van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Tijdens de uitzending kunt u uw vraag mailen naar ingesprek@enschede.nl. De link die u nodig heeft om de uitzending te kunnen volgen staat vanaf 4 maart op www.enschede.nl/energievisie