Stel uw vragen tijdens het online Energiecafé!

Ontwerp Energievisie
03 maart 2021

Deze online bijeenkomst vindt plaats op 4 maart van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. 

Op 8 februari stelde het Enschedese college van burgemeester en wethouders de ontwerp-Energievisie vast. Daarin staat hoe we als gemeente willen bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Deze bijdrage heeft gevolgen voor de manier waarop we wonen, werken en recreëren, want samen moeten we meer duurzame energie opwekken.

Geef uw reactie op de ontwerp-Energievisie

Sinds 18 februari vindt u de publieksversie van de ontwerp-Energievisie en de volledige versie op www.enschede.nl/energievisie. Daar staat ook hoe u –tot en met 31 maart- een reactie kan geven. Deze reactie sturen we naar de gemeenteraad die de Energievisie moet vaststellen.

Vragen? Stel ze tijdens het online Energiecafé

Heeft u vragen over de ontwerp-Energievisie? Neem dan deel aan ons online Energie-café op donderdag 4 maart, van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. De link die u nodig heeft om de uitzending te kunnen volgen staat vanaf 4 maart op www.enschede.nl/energievisie.