Twentse klimaatsamenwerking ontvangt subsidie van 3,5 miljoen

24 september 2021

De 14 Twentse gemeenten, waaronder Enschede, en waterschap Vechtstromen hebben samen een subsidie van 3,5 miljoen euro binnengehaald om klimaatadaptieve maatregelen versneld uit te voeren.

De Twentse samenwerking, Twents waternet genoemd, hoort hiermee tot de eerste groep werkregio’s in het land waaraan deze subsidie is toegekend.

Deze Impulsregeling Klimaatadaptatie komt vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland voor 2050 klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Of met andere woorden: een plan om wateroverlast, verdroging, de gevolgen van hitte en overstromingen aan te pakken.

Investeren in water en groen

Met het geld van de subsidie wordt Twente klimaatbestendiger gemaakt. Zo werken de 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en ook de provincie Overijssel samen om in heel Twente meer regenwaterriolen, waterbergingen, beken en wadi’s te realiseren. Er worden in de eerste fase door 8 gemeenten en het waterschap maatregelen uitgevoerd, waarvoor in totaal ca. 3,5 mln. euro subsidie wordt verkregen. Gemeente Enschede heeft voor twee projecten subsidie gekregen: voor het klimaatadaptief inrichten van de Kuipersdijk, Wethouder Bevertstraat en het Spaansland en voor de aanleg van een beek langs de Westerval.

Subsidiepot nog niet leeg

In totaal is er 200 miljoen euro beschikbaar voor alle werkregio’s in Nederland. Twents waternet werkt aan nog twee uitvragen om de maximale subsidie van in totaal 7,9 miljoen euro voor de Twentse werkregio toegekend te krijgen. Met deze subsidie kunnen nog meer plekken in Twente klimaatadaptief worden ingericht en op een hoger tempo. Zodat Twente in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.