Vervolg op strategische plankaart openbare laadvoorzieningen

laadpaal
18 december 2019

De gemeente Enschede heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. 

Daarom investeren we de komende jaren in duurzame mobiliteit. Elektrisch rijden heeft de toekomst. Om daarop voorbereid te zijn willen we de openbare laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de stad verder optimaliseren. Zo zorgen we samen voor een beter en schoon milieu.

Van 24 juni tot en met 31 augustus 2019 kon u een reactie geven op de strategische plankaart met toekomstige openbare laadpalen. In totaal hebben we 125 reacties ontvangen. Veel reacties gingen over de locatie en over een toename van de parkeerdruk. In veel gevallen was u het met de mogelijke toekomstige locatie eens en er werd ook meegedacht over alternatieve plekken in de wijk.

Iedereen die via het online platform heeft gereageerd, heeft een reactie van de gemeente gekregen.

Alternatieve plekken

Naar aanleiding van de binnengekomen reacties bekijken we of de alternatieve plekken die zijn aangegeven, geschikt zijn als mogelijke oplaadlocatie. Ook kijken we naar alternatieven op de plekken waar (parkeer)problemen verwacht worden. Dit doen we echter pas op het moment dat er voor de betreffende locatie een aanvraag voor een laadpaal binnenkomt. De gemeente plaatst dus niet op eigen initiatief een oplaadpaal in uw buurt.

Toename parkeerdruk

Als gemeente verwachten we dat met de komst van een oplaadpaal in een wijk een toename van de parkeerdruk niet direct aan de orde is.  Een elektrische auto wordt vaak ter vervanging van een diesel- of benzine-auto aangeschaft.  De parkeerplek waar die diesel- of benzine-auto stond, komt vrij als de elektrische auto elders in wijk bij de laadpaal laadt en geparkeerd staat. Wel verwachten we dat het parkeren in de wijk meer gaat rouleren. Dit is zeker het geval als er meer elektrische auto’s in de wijk bij komen. Kortom we krijgen ander parkeergedrag in de wijken als gevolg van de komst van elektrische auto’s en oplaadvoorzieningen.

Verkeersbesluit

Voordat een laadpaal wordt geplaatst moet eerst een verkeersbesluit worden genomen. Deze verkeersbesluiten worden in de Staatscourant bekend gemaakt en ook via de gemeentelijke kanalen en de Huis-aan-Huis. Na publicatie van dit verkeersbesluit kunt u als belanghebbende binnen 6 weken bezwaar maken.

Inloopspreekuur

Heeft u nog vragen over mogelijke oplaadpalen bij  u in de  buurt of wilt meer weten over het beleid van de gemeente? Dan kunt u begin volgend jaar met uw vragen terecht tijdens de ‘inloopspreekuren’. Deze inloopspreekuren worden eenmalig gehouden op de volgende locaties en tijden:

Servicecentrum Noord, Zaanstraat 12, dinsdag 7 januari 2020 van 15.00 tot 17.00 uur.

Servicecentrum West, BJ ter Kuilestraat 33, donderdag 9 januari 2020 van 15.00 tot 17.00 uur.

Servicecentrum Oost, Gronausestraat 300, dinsdag 21 januari 2020 van 15.00 tot 17.00 uur.

Noordmolen, Molenstraat 50, donderdag 23 januari 2020 tussen 15.00 tot 17.00 uur.

De plankaart is te zien op enschede.nl/laadpalen waar ook het beleid voor het plaatsten van laadpalen te vinden is. Mocht u nog vragen hebben of meer toelichting willen op de plankaart of het beleid van de gemeente dan bent u van harte welkom.