Duurzaamheid: Enschede Wekt op

20 september 2016

Heb jij dit bord al ergens gespot? Deze borden zijn onderdeel van de campagne ‘Enschede wekt op’, die afgelopen maandag van start is gegaan.

Waarom de campagne ‘Enschede wekt op’

Ieder jaar geven we in Twente met z’n allen ongeveer 1 miljard euro uit aan energie. Deze energie is voor een belangrijk deel afkomstig  uit fossiele bronnen, zoals steenkool en aardgas. Dit moet anders! De opwarming van de aarde, de problemen in Nederland met de gaswinning, en het feit dat we afhankelijk dreigen te worden van gaslevering uit onstabiele regio’s zijn redenen om over te stappen op duurzame vormen van energie. Bijkomend voordeel is dat het geld dat we uitgeven aan gas en elektriciteit dan in de regio wordt geïnvesteerd en niet wegvloeit naar nationaal of internationaal opererende bedrijven.

Met ‘Enschede wekt op’ willen we bereiken dat er in Enschede meer duurzame energie wordt opgewekt. Daarom worden inwoners, bedrijven en instellingen opgeroepen om:

  •            zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op eigen dak te leggen;
  •            mee te denken over geschikte plekken in Enschede voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie.

Denk en doe mee!

Wanneer we zoveel mogelijk zonnepanelen op onze daken leggen, draagt dit zeker bij aan het behalen van de doelstelling. Maar er is meer nodig. We ontkomen er niet aan om locaties aan te wijzen voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie. We nodigen jou uit om daarbij mee te denken. Bezoek daarom één van de bijeenkomsten die de komende maanden over dit onderwerp worden georganiseerd, of vul de enquête in op de website www.enschedewektop.nl.

Kijk op www.enschedewektop.nl voor alle informatie rondom Enschede wekt op of volg ons via Facebook.