Aanleg, herstel en beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied

Het Landschapsfonds Enschede zet zich in voor de kwaliteit van het landschap rond Enschede. Met behulp van financiering van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel sluit het Landschapsfonds contracten af met particuliere grondeigenaren voor duurzaam behoud van landschapselementen op hun grond (houtwallen, bosjes, poelen etc.). Grondeigenaren die een landschapselement op hun grondgebied willen aanleggen, herstellen of beheren, dragen bij aan behoud van het unieke Enschede Landschap. Door het afsluiten van langjarige contracten ontstaat er een garantie dat zowel de cultuurhistorische, ecologische als de belevingswaarden van het Enschedese buitengebied behouden blijven. Dit levert een bijdrage aan de leefomgeving van ons allemaal.

Kijk voor meer informatie op www.landschapsfondsenschede.nl