Bio Lonneker

Door de jeugddorpsraad van Lonneker is op een pootplek aan de rand van het dorp een veld met bollen ingeplant. Het gaat hierbij om een bollenmengsel speciaal daarvoor samengesteld door de firma JUB. Insecten als bijen en vlinders vinden hier straks al vroeg in het voorjaar een plek voor voedsel. Het pootveld ligt op een kruispunt van fiets- en wandelpaden zodat straks heel veel mensen er van kunnen gaan genieten. Dit bollenmengsel is slechts de helft van deze activiteit van de jeugdraad.

Zo rond het opkomen van de bollen in het voorjaar worden er op een aantal plekken veldjes ingezaaid met een speciaal zaaimengsel. Dit mengsel is speciaal heel breed samengesteld zodat er voer en nectar komt voor alle insecten en vogels. Een aantal prive-personen hebben hiervoor al een veldje ter beschikking gesteld. Er is veel enthousiasme in het dorp over dit initiatief van de jeugdraad. Daarom wil de jeugdraad de komende Jaren ook verder uitbouwen. 

Jeugddorpsraad Lonneker, Groene Loper Enschede
H. Strootman 
06- 37 447 08 27
strootmanh@gmail.com
www.dorpsraadlonneker.nl