Energiebesparing in de wijken Horstlanden-Veldkamp en Stadsweide

Bewoners van de wijken Horstlanden-Veldkamp en Stadsweide hebben de handen inééngeslagen om iets te doen aan energiebesparing. Bijvoorbeeld rondom de mogelijkheden van zonnepanelen. Kijk voor meer informatie op de website van Buurkracht.