Enschede gaat voor schone lucht in de binnenstad

Emissievrij bevoorraden van de binnenstad: voor dat doel gaat gemeente Enschede, samen met Deventer en Zwolle. De steden ondertekenden vrijdag 16 juni 2017 gezamenlijk de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES).

Samen met ondernemers wordt gekeken hoe logistiek en bevoorrading slimmer ingericht kan worden, er minder vrachtverkeer in de binnenstad komt en de uitstoot van CO2 wordt verminderd.

Voorbeeld is de elektrische Cargohopper die de Enschedese binnenstad bevoorraadt. Door inzet van de cargohopper worden vervuilende vrachtwagens uit de binnenstad geweerd. Dit biedt ook de mogelijkheid om ’s middags te lossen, zonder het winkelend publiek te storen. De Cargohopper rijdt ongeveer 75 kilometer op een volle accu en kan op een onbewolkte dag 30-40% meer kilometers maken door de zonnepanelen op het dak van de trailer.

Green Deal ZES, emissievrij in 2025

De luchtkwaliteit in Nederlandse steden voldoet op meerdere plekken niet aan de Europese maatstaven. Er zitten gezondheidsrisico’s aan de hoge uitstoot van fijnstof en giftige stoffen. Daarnaast vraagt de klimaatverandering om het verminderen van de CO2- uitstoot. Van deze noodzaak zijn niet alleen overheid en onderzoekers doordrongen; ook marktpartijen willen zich graag inzetten voor deze kwaliteitsverbetering. In ‘Green Deals’ werken overheid en markt samen aan nieuwe oplossingen. De Green Deal ZES is zo’n samenwerking waarin zo’n 125 actieve partijen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de stadslogistiek met als gezamenlijk doel het terugbrengen van NOx, fijnstof en het geluid dat stadslogistiek veroorzaakt tot vrijwel nul in 2025.

Meer informatie is te vinden op greendealzes.connekt.nl