Gescheiden afvalinzameling in de binnenstad van Enschede

Wethouder Hans van Agteren gaf op 19 april 2016 het officiële startsein voor de gescheiden afvalinzameling in de binnenstad door de eerste afvalbakken hiervoor gebruiksklaar te maken. Winkelend publiek en andere bezoekers kunnen in het vervolg op verschillende plekken in de stad hun plastic afval en papier apart aanbieden.

Met het plaatsen van een tiental afvalbakken voor de gescheiden inzameling  geeft de gemeente het voorbeeld hoe goed om te gaan met afval. Bij de inzameling en scheiding van het huishoudelijk afval zijn al stappen gezet door de inrichting van milieupleintjes in de openbare ruimte en de invoering van diftar per januari 2017.

Het plastic zwerfafval wordt samen met het huishoudelijk plastic afval elders gesorteerd en weer ingezet  als grondstof. Ook het papierafval wordt gerecycled. Het plastic, blik en drankkartons dat met de ‘handkarren’ wordt ingezameld, wordt eveneens apart gehouden van het restafval.