Green deal groene daken

Met de Green Deals maakt de rijksoverheid afspraken met het bedrijfsleven, gemeenten en waterschappen om een groene economie te stimuleren. De afgelopen jaren is bewezen dat de overheid, NGO’s en bedrijfsleven samen veel voor elkaar hebben gekregen. Er werden tal van projecten gelanceerd en succesvol afgerond. Een van de lopende projecten is de Green Deal Groene Daken, die op 14 april 2016 is gelanceerd.

Groene Daken goed voor het milieu

Groene daken dragen bij aan een gezond leefmilieu en aan het tegen gaan van (de gevolgen van) klimaatverandering. Ze helpen bij het afvangen van fijnstof, zorgen voor verkoeling in gebouwen, verminderen de hittestress in steden, bufferen water tijdens hevige regenval en vergroten de biodiversiteit. Bovendien zorgt een begroeid dak voor een verlenging van de levensduur van de beschermde dakbedekking

Groene heffing

Een groen dak is niet alleen goed voor het milieu maar levert wellicht ook financieel voordeel op. Als u een groen dak aanlegt hoeven gemeenten, waterschappen en  verzekeringsmaatschappijen  immers minder te investeren in bijvoorbeeld waterberging. Daarom wordt uitgezocht of een korting op de waterfactuur mogelijk is.  Ook wordt gekeken naar een groene heffing naar voorbeeld van de groene leges in de gemeente Enschede.  

Voor meer informatie, kijk op de website ruimtelijkeadaptatie.nl

Bent u geïnteresseerd in groene daken en wilt u weten waar je allemaal aan moet denken? Daarvoor heeft Enschede met andere partijen deze site ontwikkeld: www.multifunctioneledaken.nl