Hengelosestraat

De aanpassing van de straat is een verbetering voor verkeer, groen en water. De Hengelosestraat stond bij hevige regen blank en het water liep de laaggelegen woningen in. Door het water van het riool af te koppelen en naar de Roombeek te leiden is dit probleem verholpen. Het water loopt nu langs de oprijlaan in het Abraham Ledeboerpark naar de Roombeek. Doordat het water niet meer op het riool is aangesloten hoeft het ook niet getransporteerd te worden naar de zuivering, het voedt nu de Roombeek.

Gerealiseerd door: Gemeente Enschede, Waterschap Vechtstromen