Klimaatadaptatie Fazantplein

Als gevolg van de klimaatverandering valt er meer regen in korte tijd en krijgen we te maken met meer tropische dagen. Onze stad is daar met zijn huidige inrichting niet voldoende op voorbereidt. De afvoercapaciteit van de riolering is ontoereikend voor extreme buien zodat we vaker te maken krijgen met wateroverlast. Onze sterk versteende stad zorgt er bovendien voor dat op warme dagen de gebouwen, pleinen en straten snel opwarmen wat leidt tot slechter slapen en een hoger ziekte- en sterftecijfer.

Hier kunnen we echter wel wat aan doen. De gemeente Enschede en woningcorporatie de Woonplaats gaan aan de slag met nieuwbouw aan en herinrichting van het Fazantplein in de wijk Mekkelholt. De Woonplaats gaat de appartementengebouwen vervangen en nog 9 extra grondgebonden woningen toevoegen. De 76 appartementen zullen voorbereid worden op EPV (Energieprestatievergoeding) en met een EPC van 0.2 gerealiseerd worden, de 9 grondgebonden woningen worden uitgevoerd als EPV-woningen. Van zowel de appartementen als van de woningen wordt het regenwater afgekoppeld.

In de openbare ruimte wordt er 3.600 m2 verharding vervangen door groen. Hierdoor verdwijnt bijna 25% van de verharding in dit gebied. Dit zorgt voor een prettigere leefomgeving en bovendien een koeler en aangenamer verblijf tijdens warme dagen. Door een gevarieerde beplanting met bloemrijk grasland en verschillende inheems boomsoorten wordt er ook een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in de stad. Een deel van het groen wordt ingericht als wadi waar het regenwater kan worden geborgen. Hierdoor neemt de wateroverlast bij hevige neerslag af. Dit water komt in droge tijden weer ten goede aan de bomen. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de grondwaterstand niet te ver kan stijgen zodat er geen overlast kan ontstaan. Doordat er minder regenwater via de riolering wordt afgevoerd, ontstaat er ruimte in de riolering voor het afvoeren van water uit andere gebieden. Daarmee helpt de herinrichting van het Fazantplein ook om wateroverlast op andere plekken te verminderen. Het is zelfs mogelijk om een zeer extreme regenbui te verwerken, zonder dat dit tot schade aan woningen en bedrijven leidt.

De wadi op het Fazantplein krijgt een wat ruwere begroeiing zoals hier in het Bijvank.