Landschapstuin Babybos Eschmarke

Vragen van bewoners, zowel vanuit de wijk als vanuit het buitengebied, stonden aan de basis van het project “Stad land Eschmarke”. Het project heeft als doel om het babybos en aanliggende gebied te verbeteren voor gebruik, beleving, ecologie (o.a. voor de doelsoort boomkikker en kamsalamander). Samenwerking en onderlinge betrokkenheid vanaf het begin zorgen voor draagvlak bij inrichting en in de toekomst bij het beheer. Landschap Overijssel (eigenaar van aangelegen natuurterreinen en ecozone) en de gemeente Enschede hebben samen met betrokken bewoners dit project vorm gegeven.