Mozartlaan en Roessinghsbleekweg

Het gebied rond de Mozartlaan en Roessinghsbleekweg is vanwege meerdere oorzaken erg kwetsbaar voor wateroverlast. Daarom is in overleg met bewoners besloten hier het maaiveld opnieuw in te richten. Het doel was om de afvoer naar het buitengebied te verbeteren en via maaiveld betere afvoermogelijkheden te maken vanuit de laagstgelegen gebieden. Door bepaalde wegen te verlagen en naast deze wegen brede greppels aan te leggen, stroomt het water via het natuurlijke verhang van het maaiveld naar drie retentiegebieden. De gekozen maatregelen waren relatief goedkoop, op korte termijn te realiseren en ook bij extreme neerslag effectief.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand document:

PDFErvaringen aanpak regenwateroverlast in bebouwd gebied.pdf

Gerealiseerd door: Gemeente Enschede, Waterschap Vechtstromen en de bewoners van de Mozartlaan.