Opknappen stadsrandzone met schapenweide

Vrijwilligers van Kinderboerderij Noord hebben samen met beheerders een weilandje opgeknapt en geschikt gemaakt als schapenweide. Eerder waren houtwallen al opgekapt en was een landschapshek aangebracht. Met dank aan de Groene loper, is een omheining aangebracht en is een pomp aangesloten. Ook is een lang stuk grond geschikt gemaakt voor beplanting met een haag zoals die nu al langs de jeugdtuin staat.

Het project heeft inspirerend gewerkt voor verdere verfraaiing en vergroening van de omgeving van de boerderij. Samen met de gemeente worden nieuwe hagen aangelegd richting de gehele aanlooproute van de wijk naar de boerderij. Ook zijn andere houtwallen met vrijwilligers opgeknapt waardoor jong loof weer een kans krijgt. Ook zijn houtrillen aangebracht voor het klein gedierte.

Kinderboerderij Noord, Groene Loper, Gemeente Enschede
Frans Feil
06-51121817
voorzitter@kinderboerderijnoord.nl
www.kinderboerderijnoord.nl