Pilot verpakkingsmateriaal

De gemeente Enschede gaat de samenwerking zoeken met scholen en sportverenigingen om de gescheiden inzameling van verpakkingsafval verder uit te breiden. De gemeente wil dit graag hand in hand laten gaan met de bestrijding van zwerfafval en gaat de scholen en verenigingen ook vragen hierin een bijdrage te leveren. Veel zwerfafval bestaat namelijk uit blikjes, plastic flesjes en ander verpakkingsmateriaal. Deze afvalstroom kan dan samen met het op school en vereniging gescheiden verpakkingsmateriaal aangeboden worden.

Scholen en verenigingen kunnen zelf aangeven welke bijdrage ze zouden willen leveren om het zwerfafval wat in de openbare ruimte terecht komt te verminderen. Het geheel van deze acties vallen binnen het landelijke proefproject “Schoon Belonen” waar we als gemeente Enschede aan deelnemen.