Project E

Project-E is een onderwijsprogramma waarmee basisscholen op creatieve wijze kunnen verduurzamen. Het programma richt zich op drie aspecten: educatie, gedrag en gebouw. Door middel van educatie moeten leerlingen bewust worden van het belang van duurzaamheid. Daarnaast wordt het duurzame gedrag van leerlingen en hun omgeving gestimuleerd en kunnen de mogelijkheden van een duurzame school bekeken worden.

Project-E is een breed programma en omvat veel aspecten van duurzaamheid. De keuze waar de focus gaat liggen is voor scholen zelf. Het bestaat uit een stappenplan dat begint met een E-scan, waarmee de school zicht krijgt op het huidige duurzaamheidsniveau. Vervolgens biedt Project E op basis van deze nulmeting passende tools en acties om de school te verduurzamen. Jaarlijks kunnen 15 basisscholen meedoen en energie besparen, minder water gebruiken, minder afval produceren en werken aan een beter klimaat in de klas.

Onderdeel van het programma is de 'E-Battle', een jaarlijkse wedstrijd om de titel 'meest duurzame school'. Ook maken deelnemende scholen met duurzame ideeën jaarlijks kans op een financiële stimuleringsbijdrage.

Kijk voor meer informatie op www.project-e.nl