Slimme regenton

Om antwoord te krijgen op de vraag welke mogelijkheden er zijn om water veilig te bergen en meer water af te voeren naar buiten de stad, vond in november 2016 op de UT de eerste “Creathon” plaats. Een Creathon is een nieuwe werkvorm waarbij studenten een weekend werken aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Dit gebeurde in groepen in onderlinge wedstrijd en een jury. De winnaars kwamen met het concept om regentonnen slim te maken zodat ze een grotere bijdrage kunnen leveren aan de wateroverlast. Normaal zitten regentonnen vaak vol water als het hard regent en doen ze dus niets tegen de bestrijding van wateroverlast.

Vragen

Dit idee is uitgewerkt in een 2 tal afstudeeropdrachten aan de UT. De volgende vragen zijn meegegeven:

 • Een ton doet weinig: hoe zouden we de capaciteit kunnen vergroten?
 • Welke oplossingen zijn haalbaar op prive-eigendom?
 • Kunnen de buffers slim worden ingezet zodat ze reageren op de verwachte regenval?
 • Hoe kunnen de gegevens het beste worden gepresenteerd zodat mensen enthousiast raken over waterberging?  

Onderzoek

Onderzoeken wezen uit dat:

 • Het mogelijk is om een regenwaterbuffer te maken die reageert op de verwachte buien zodat de berging effectief is indien noodzakelijk.
 • Het technisch mogelijk is om de regenwaterbuffer naar keuze het water ten gunste te laten komen van de tuin, overloopt op de tuin of overloopt op het riool.
 • De ontwikkelde interface blijkt uit de tests vriendelijk in gebruik en maakt mensen enthousiast om mee te doen aan de wateropgave van Enschede.
 • De UT heeft deze ton ontwikkeld (1000 liter) die reproduceerbaar is en op meerdere locaties kan worden uitgetest.
 • De ton in potentie een bijdrage kan leveren aan de wateropgave van Enschede en tot een nieuw product kan leiden.

Vervolg

De UT, waterschap Vechtstromen en de gemeente Enschede willen graag een vervolg geven aan het project. Het liefst willen we bij mensen thuis proefdraaien met deze nieuwe regenton en de UT te laten onderzoeken. Geholpen door de media hebben 24 mensen aangegeven te willen proefdraaien in hun tuin. Bij deze groep zitten mensen die zelf al jaren water opslaan of hergebruiken in hun woning (de zogenoemde ‘voorlopers') en mensen die op dit moment nog geen regenwater opslaan.

Doelstellingen onderzoek

 • Opschalen van effect laboratoriumopstelling naar samengesteld effect van enkele tientallen regenwaterbuffers.
 • Indicatie van ‘mate van waterberging’ door de toegepaste Ensketonnen en indicatie van ‘potentiele mate van waterberging’ in verschillende scenario’s van verder opschalen.
 • Juiste moment en mate van leeglopen irt verschillende soorten regenbuien.
 • Bereidheid gebruik en ervaringen van inwoners van Enschede irt de Ensketon en interface (app waterdashboard).
 • IJken geregistreerde hoeveelheid wateropvang Ensketon irt werkelijke neerslag op basis van neerslagmeter.
 • Onderzoeken van mogelijke koppeling met drinkwaterverbruik in interface.
 • Is de data van de digitale drinkwatermeter bruikbaar?
 • Regelmatige invoer meterstand?

Planning

1e helft 2019 : 7 tonnen plaatsen bij  proefpersonen die werkzaam zijn in het waterbeheer. Met deze groep willen we testen of alles werkt en wat er beter kan.

Die ervaring stoppen we in een volgende versie van de ton. Deze nieuwe versie plaatsen we 1e helft van 2019 bij 25 mensen thuis die zich hebben aangemeld via tv Oost.

De ervaringen daarvan gaan we eveneens monitoren.

Media

Regenton die zelf buienradar checkt? UT maakt hem in Tubantia, 30 januari 2019