Speelbos Emmastraat

Het idee voor een speelbos kwam eerder bij ons op, omdat een mooi bosje in de wijk ligt, wat echter domein was van zwervers en junks. Hier wilden wij graag verandering in brengen, en het bosje teruggeven aan de natuur en spelende kinderen. Na een eerste voorstel voorstel aan de wijkraad moest eerst een onderzoek naar bodemverontreiniging plaatsvinden. Dit liet zien, dat zolang men niet diep gaat graven, er geen gevaar uitgaat van stortmateriaal o.a. afkomstig van de sloop van woningen ca 15 jaar geleden. Tijdens een eerste opschoonbeurt in 2015 is er toch nog ca 2 m3 rommel van het oppervlak afgevoerd en is de belangrijkste toegang vanuit de parkeerplaats afgesloten. Ondanks deze achtergrond is er mooie ontwikkeling gaande in de richting van een natuurlijk bos: we vonden o.a. wespenorchis, de zeldzamere bospaardestaart, varens en spontane groei van diverse soorten inheemse struiken. In 2016 is een lusvormig zandpad aangelegd (nog niet geheel klaar) om beter toezicht en onderhoud te kunnen plegen.

Ook al weten we niet of dit bosje bij woningbouwplannen zal worden gespaard, zullen wij het onderhoud voortzetten en het gebruik als natuurlijke speelplek mogelijk maken. Toch moeten we erkennen dat het slechte imago van onveiligheid vrijwilligers en kinderen belet om vrijuit mee te helpen (sommige kinderen is verboden om daar te komen). Daarom zullen wij ons ervoor inzetten, dat de sociale veiligheid wordt onderzocht en zo nodig verbeterd, als voorwaarde voor het plezierig kunnen spelen en genieten van een klein stuk natuur in onze stedelijke leefomgeving.

Initiatiefgroep Ecocentrum Emma 

www.ecocentrumemma.nl
Susanne Groten, 053-4348145