Stadsbeek

Met de aanleg van de Stadsbeek in Enschede is een oplossing gevonden die bestendig is tegen (toekomstige) klimaatveranderingen. Door klimatologische veranderingen zullen er meer hetere zomers zijn en daardoor extremere regenbuien. Het is noodzakelijk om extra afvoercapaciteit voor regenwater te realiseren, daarom wordt er een beek aangelegd dat water kan afvoeren. Daarnaast worden er bergingsplekken voor regenwater en drainageleidingen aangelegd, zodat ook grondwateroverlast wordt aangepakt.”

Elsevier besteedde aandacht aan de (her)aanleg van de Enschedese beken.

De start van de aanleg is in 2017.

Gerealiseerd door: Gemeente Enschede, Waterschap Vechtstromen

Groene ruimte Rembrandtlaan

De bewoners van de flats aan de Rembrandtlaan doen mee door, met subsidie van de provincie, de groene ruimte tussen de flats in te richten en het water van de flats af te koppelen. Het ontwerp is door de mensen onder begeleiding van gemeente en provincie gemaakt. Bekijk de facebookpagina die de bewoners hebben aangemaakt.