Stadsbeek

Met de aanleg van de Stadsbeek in Enschede is een oplossing gevonden die bestendig is tegen (toekomstige) klimaatveranderingen. Door klimatologische veranderingen zullen er meer hetere zomers zijn en daardoor extremere regenbuien. Het is noodzakelijk om extra afvoercapaciteit voor regenwater te realiseren, daarom wordt er een beek aangelegd dat water kan afvoeren. Daarnaast worden er bergingsplekken voor regenwater en drainageleidingen aangelegd, zodat ook grondwateroverlast wordt aangepakt.”

De start van de aanleg is in 2017.

Gerealiseerd door: Gemeente Enschede, Waterschap Vechtstromen