Wadi Het Bijvank

In de nieuwe wijk Het Bijvank is een groene zone gecombineerd met water middels een wadi. Een wadi is een lager gelegen gebied waar het water naartoe stroomt en vervolgens infiltreert. Daardoor vormt het een buffer bij overvloedige regenval, tevens draagt het bij aan de zuivering van water. Een andere belangrijke functie van een wadi is het voorkomen van hoog grondwater dit gebeurt middels een drainage. In de zone is voorzien in een 4 tal wadi’s die met elkaar zijn verbonden. In deze wadi’s is een bloemenmengsel toegepast. Dit helpt bij de infiltratie van het water en zorgt voor extra kleur en is goed voor de bijen.

De wijk wordt in fases gebouwd, de wadi’s gaan mee in de aanbesteding.

Wadi’s zijn in 1993 in Enschede uitgevonden en sindsdien door heel Nederland toegepast.

Gerealiseerd door: Gemeente Enschede, woningcorporatie Domijn, Waterschap Vechtstromen.