Zweringbeek

In Enschede worden beken aangelegd of aangepast om grond en regenwater af te voeren. In de wijk ’t Zwering is een beek aangelegd uit oude gedeeltes die in het veld en op oude kaarten terug was te vinden. De gemeente heeft deze oude delen gebruikt en er weer een doorgaande beek van gemaakt.  

Hierdoor worden hoge grondwaterstanden voorkomen en het riool ontlast. Bij extreme neerslag heeft de wijk naast de riolering en extra afvoer.

Dit zijn de beek aan de Zuiderval, Beek ’t Zwering, Beek Auke Vleerstraat en de Stadsbeek. Deze beken gaan een grote bijdrage leveren aan de bestendigheid tegen de klimaatveranderingen. Er zullen steeds meer extreme regenbuien vallen. Daarom is het noodzakelijk om extra afvoercapaciteit voor het water te realiseren. Deze beken zorgen daar voor. 

Gerealiseerd door: Gemeente Enschede, Waterschap Vechtstromen