Een 4e Tiny Forest in Enschede

22 maart 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht
kinderen die bomen platen bij obs de Esmarke

Enschede heeft er sinds afgelopen vrijdag een nieuw Tiny Forest bij. Daar zorgden de leerlingen van basisschool de Esmarke voor. Zij veranderden het schoolplein in een Tiny Forest.

 Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.

Er zijn maar liefst 2100 tegels gewipt en vervangen door 600 boompjes. In het minibos is ook een buitenlokaal. Hier krijgen kinderen straks les over de Nederlandse natuur. Zij leren ook hoe ze een echte Tiny Forest Ranger worden. Een Tiny Forest op het plein prikkelt de nieuwsgierigheid. Het geeft kinderen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. Het bos zorgt bovendien voor:

  • verkoeling op warme dagen
  • meer biodiversiteit 
  • waterberging bij zware regenval

 Dit Tiny Forest kon er komen dankzij medewerking van gemeente Enschede, Stichting ReLeaf, Waterschap Vechtstromen en Farwick Groenspecialisten.