Eigen bijdrage verlaagd per 1 januari 2017

07 februari 2017

Begin 2017 stelt het CAK de maximale eigen bijdrage voor cliënten 2017 vast. Het inkomen in 2015 is daarvoor bepalend.

De regering heeft besloten om met ingang van het jaar 2017 de regels te wijzigen die het CAK hanteert bij de berekening van de eigen bijdrage. In de praktijk zal dat betekenen dat voor iedereen die een Wmo-voorziening heeft de eigen bijdrage omlaag gaat.

Het minimale bedrag wordt voor iedereen – afhankelijk van het inkomen en vermogen – € 17,50 per 4 weken. Dit was eerder € 27,80 (voor echtparen) of € 19,40 (voor alleenstaanden). Echtparen waarvan 1 of beide partners nog niet AOW-gerechtigd zijn, hoeven als hun inkomen in 2015 onder de € 35.000 per jaar lag, zelfs helemaal geen eigen bijdrage te betalen.

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK en bij de veel gestelde vragen op deze site.