Energietoeslag voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum, krijgen in 2022 een eenmalige extra tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. Deze energietoeslag bedraagt € 800. Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2022.

Wat moet u weten

 • U kunt tot en met 31 oktober 2022 online energietoeslag aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 • Als u in aanmerking komt voor energietoeslag, ontvangt u het bedrag van € 800 binnen 5 werkdagen. Soms kan het iets langer duren
 • Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen. U heeft een huishouden als u op een vast adres woont, alleen of met anderen.
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) telt niet mee. Er wordt gekeken naar uw maandinkomen
 • De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. De toeslag telt niet mee als inkomen of vermogen bij een uitkering. Het bedrag wordt niet gekort op uw uitkering.
 • De energietoeslag heeft geen invloed op uw (eventuele) recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
 • Er wordt niet gecontroleerd waar u het geld aan uitgeeft. Wij raden u aan om het te besteden aan of te bewaren voor stijgende energiekosten. Daar is de energietoeslag voor bedoeld.

Hulp bij het aanvragen

Voor hulp bij het aanvragen van de energietoeslag kunt u terecht bij een Wijkwijzer bij u in de buurt.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Enschede
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U hebt geen recht op studiefinanciering (DUO) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
 • U hebt een laag (gezamenlijk) inkomen
 • U bent niet dakloos of thuisloos
 • U heeft een vaste woon- of verblijfplaats en bent daar niet alleen ingeschreven met een briefadres
 • U verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld een verpleegtehuis)
 • U betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening

Andere punten

U komt in aanmerking voor energietoeslag als u tot maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum verdient. Hoeveel dit is, hangt af van uw situatie. In de tabel staan de netto bedragen per maand, exclusief vakantiegeld.

Bedragen 120% sociaal minimum
Gezinssamenstelling met of zonder kinderen 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand €1.257 €1.398
Samenwonend/getrouwd €1.795 €1.893

Welk inkomen wordt meegeteld 

Het gaat om uw netto maandinkomen van de laatste maand voordat u uw aanvraag indient. Dus het bedrag dat u (en uw eventuele partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft ontvangen. Vakantiegeld telt daarbij niet mee.

Als inkomen telt onder andere mee:

 • Loon
 • Uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of iedere andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • Inkomen uit eigen onderneming
 • Inkomen uit verhuur
 • Partner- en of kinderalimentatie

Meesturen

Om energietoeslag aan te vragen heeft u nodig:

 • ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie, bewijs van netto inkomen van de laatste maand voor de aanvraag.
 • Kopie bankafschrift van de afgelopen kalendermaand. Dit betekent bij een aanvraag in mei dat u een kopie van het bankafschrift van de maand april moet meesturen.

Meer informatie

Contact

Als u vragen heeft kunt u bellen met telefoonnummer 053 - 481 78 78. Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.