Energietoeslag voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen kunnen waarschijnlijk ook in 2023 een tegemoetkoming aanvragen voor de stijgende energiekosten. Wanneer dat kan en hoe, is nog niet bekend.

Wat moet u weten

  • Als uw aanvraag voor de Energietoeslag 2022 is goedgekeurd, ontvangt u het bedrag van € 1.700 binnen 5 werkdagen. Soms kan het iets langer duren.
  • Inwoners die een bedrag van € 400 ontvangen, hebben hierover een brief gekregen.
  • De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. De toeslag telt niet mee als inkomen of vermogen bij een uitkering. Het bedrag wordt niet gekort op uw uitkering.
  • De energietoeslag heeft geen invloed op uw (eventuele) recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
  • Er wordt niet gecontroleerd waar u het geld aan uitgeeft. Wij raden u aan om het te besteden aan of te bewaren voor stijgende energiekosten. Daar is de energietoeslag voor bedoeld.

Meer informatie

Contact

Als u vragen heeft kunt u bellen met telefoonnummer 053 - 481 78 78. Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.