Energietoeslag voor studenten in Enschede

03 november 2022
Uitgelicht Nieuws
Portemonnee met geld

Studenten in Enschede kunnen toch in aanmerking komen voor de energietoeslag van 2022. Dat heeft het college van B en W dinsdag 1 november besloten.

De voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn dezelfde als nu gelden voor huishoudens met een laag inkomen. De studenten moeten onder meer beschikken over een zelfstandige woonruimte en een energiecontract hebben dat op hun naam staat. 

Tot nu toe waren studenten uitgesloten van de (rijks-)regeling voor een tegemoetkoming in de energiekosten. Het college is van mening dat de rijksoverheid verantwoordelijkheid moet nemen voor de structurele compensatie van de gestegen energielasten, ook voor die van studenten. Echter, het college wil een besluit van de rijksoverheid hierover niet langer afwachten. “Studenten mogen niet de dupe worden van het feit dat de landelijke discussie nog steeds bezig is”, aldus verantwoordelijk wethouder Arjan Kampman. 

Ongeveer 580 studenten dienden een aanvraag in bij de gemeente Enschede voor een toeslag. Die aanvragen zijn aangehouden in afwachting van een landelijk besluit. De wettelijke termijn voor afhandeling van de aanvragen is nu overschreden. 

“Die situatie dwingt de gemeente tot een keuze”, aldus wethouder Kampman. “Eigenlijk hebben we er de mensen en het geld niet voor. Toch vinden we dat we deze stap moeten zetten. We willen studenten niet in de kou laten staan. Ook zij kunnen door gestegen energiekosten in financiële problemen komen. We rekenen erop dat de rijksoverheid dat ook ziet, en alsnog met een regeling voor studenten komt. Mogelijke extra kosten declareert de gemeente bij het rijk.” 

Niet uitvoerbaar

Gemeenten krijgen nu alleen geld van de rijksoverheid voor de uitvoering van de regeling voor toekenning van energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Studenten zijn hiervan uitgesloten omdat hun woonsituatie zeer divers is, ook wat betreft energiekosten. Het zou voor gemeenten (en dan met name voor studentensteden) niet uitvoerbaar zijn om van studenten te beoordelen of zij aan de voorwaarden voor de regeling voldoen. 

Een student uit Nijmegen legde zich hier niet bij neer. Hij vroeg de rechtbank Gelderland om een uitspraak. Deze rechtbank oordeelde 5 augustus 2022 dat deze student niet vooraf al zou mogen worden uitgesloten van de regeling. Volgens de landelijke regeling hebben huishoudens met een laag inkomen recht op een vergoeding van € 1.300 voor hun energiekosten. 

Op enschede.nl/energietoeslag vinden studenten alle voorwaarden en kunnen ze een aanvraag indienen.