Enschede bloeit op en werkt aan biodiversiteit

02 mei 2017

Enschede werkt aan de biodiversiteit. Om te beginnen met bloemenlinten voor bijen en andere insecten. Want een bloeiende stad is een duurzame stad. De aanwezigheid van voldoende en verschillende planten en dieren is van belang voor een goed leefklimaat.

Op allerlei plekken in Enschede zijn bermen en velden ingezaaid met wilde bloemen. Eén hectare wilde bloemen levert al zoveel nectar en pollen op, dat duizenden insecten ervan kunnen leven. Ook vogels en kleine zoogdieren profiteren er van. Zij zijn voor hun voedselaanbod afhankelijk van insecten en zaden. Het voortbestaan van bijen, vlinders en andere insecten staat onder druk door het verdwijnen van leefgebieden als gevolg van meer verharding en de afname van (wilde) bloemen.

Informatieborden

Bij meerdere bloemenvelden in de stad vindt u binnenkort informatieborden waarop te zien is welke bloemen en insecten er te vinden zijn. De meeste bloemenvelden zullen minimaal 2x per jaar gemaaid worden. Sommige ruigere velden worden minder of in verschillende frequenties gemaaid om ruimte te bieden voor de afzetting van eitjes en voor overwintering van insecten.

De ingezaaide stukken hebben enkele jaren nodig om zich volledig te ontwikkelen. De bedoeling is om het bloemenlint steeds iets verder uit te breiden. Dat kan op plekken waar de kansen zich voordoen, zoals gemeentelijke bermen en veldjes, maar ook in uw eigen tuin.

Wat u zelf kunt doen

Vlinders zijn gek op de vlinderstruik, herfstaster, rode zonnehoed, hemelsleutel en judaspenning. Door in uw eigen tuin zulke planten te poten, geeft u vlinders en andere insecten de gelegenheid voedsel te vinden of om hun eitjes te leggen.

Wilt u meer weten wat de gemeente doet en wat u allemaal zelf kunt doen om de biodiversiteit te bevorderen? Kijk op: www.enschede.nl/bloeitop