Enschede controleert gebruik garageboxen 

15 september 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Ruim 400 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

Op dinsdag 12 september controleerde gemeente Enschede garageboxen in de stad. Deze controles vinden meerdere keren per jaar plaats en zijn gericht op naleving van het bestemmingsplan. Daarin staat dat gevaarlijke opslag, waaronder vuurwerk, niet is toegestaan. De politie ondersteunt de gemeente hierbij. Tijdens de controle is ruim 400 kilo zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen in een garageboxencomplex aan de Abraham Strickstraat. De opslag hiervan is niet toegestaan, erg gevaarlijk en bovendien ook strafrechtelijk verboden. De gemeente heeft daarom de zaak overgedragen aan de politie en zij hebben het vuurwerk in beslag genomen. De politie maakt proces-verbaal op en onderzoekt waar het vuurwerk vandaan komt. Ook de gemeente beraadt zich op vervolgstappen.

Samen voor een veilige woonomgeving

Garageboxen zijn gewild voor de opslag van spullen. Vaak liggen ze verscholen en is er weinig toezicht. Niet altijd weet de verhuurder/eigenaar wat zich precies in de boxen afspeelt. Garageboxen blijken kwetsbaar voor het mogelijk maken van illegale activiteiten. “Door de controles zijn we in staat een einde te maken aan dit soort gevaarlijke situaties,” legt wethouder Handhaving en Leefomgeving  Marc Teutelink uit. “Maar we hopen met de controles ook de bewustwording te vergroten bij verhuurders en gebruikers van garageboxen en omwonenden. Vuurwerkopslag gebeurt namelijk niet alleen rond oud en nieuw maar het hele jaar door. Wees dus alert en meld het als je een vermoeden hebt dat er iets niet klopt. Een veilige woonomgeving is in ieders belang.” 

Meld vermoeden van misdaad

Bij de controles deelt de gemeente aan omwonenden brieven uit met uitleg over de controles en een oproep om verdachte situaties te melden. Inwoners die vermoeden dat er in garageboxen in hun omgeving gevaarlijke of illegale activiteiten plaatsvinden of iets opvallends aantreffen kunnen dat melden. Dat kan bij de politie (0900-8844) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl). Een melding doen via de website www.enschede.nl/melding-doen  kan ook.