Enschede introduceert Makelpunt voor maatschappelijk vastgoed

16 november 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Het college van B&W stelt voor om eenmalig ruim €335.000 euro vrij te maken voor het oprichten van een Makelpunt voor maatschappelijk vastgoed. Dit platform moet een centrale plek bieden waar mensen en organisaties terechtkunnen voor het vinden van ruimtes voor diverse maatschappelijke activiteiten.

Nu is het vinden van een geschikte ruimte voor maatschappelijke initiatieven soms een complexe zoektocht, waarbij initiatiefnemers op verschillende deuren moeten kloppen. Van ateliers en creatieve broedplaatsen, tot sportfaciliteiten en repetitieruimtes, het aanbod is versnipperd en soms lastig toegankelijk. De gemeente werkt daarom aan een Makelpunt voor maatschappelijk vastgoed. Een innovatief platform dat vraag en aanbod van ruimtes bij elkaar brengt.

Funda voor maatschappelijke ruimtes

Het Makelpunt fungeert als dé centrale plek voor mensen en organisaties die op zoek zijn naar ruimte voor maatschappelijke activiteiten. Het platform zorgt voor een betere benutting van beschikbare locaties, waardoor bestaande gebouwen optimaal worden gebruikt. Naast het faciliteren van ruimte, stimuleert het Makelpunt ook samenwerking en synergie tussen verschillende maatschappelijke initiatieven.

Wethouder Jeroen Diepemaat: “Dit Makelpunt is als Funda voor maatschappelijke ruimtes. Het biedt een centrale plek waar inwoners en organisaties eenvoudig de perfecte locatie voor hun activiteiten kunnen vinden, terwijl ruimteaanbieders een breed publiek bereiken. Met dit initiatief maken we de zoektocht simpeler, benutten we lege ruimtes optimaal en stimuleren we samenwerking tussen diverse groepen. Vergelijkbare successen in steden als Utrecht en Arnhem laten zien dat het concept werkt."

Anticiperen op de groeiende vraag naar maatschappelijke ruimtes

Met het Makelpunt reageert de gemeente Enschede op de toenemende druk en groeiende vraag naar maatschappelijke ruimtes en de behoefte aan een gestructureerd systeem om deze ruimtes te vinden en te benutten. Het Makelpunt sluit aan bij de doelstellingen van het Actieprogramma Samenlevingsgericht Werken, waarbij het faciliteren van maatschappelijke initiatieven grote prioriteit heeft.

Het plan omvat het inrichten van een online platform waarop het actuele aanbod aan ruimtes in de stad te vinden is en een team van professionals die het aanbod beheert en gebruikers ondersteund in hun zoektocht. De komende periode werkt de gemeente de plannen voor het Makelpunt verder uit. Uiterlijk in 2025 moet het Makelpunt in bedrijf worden genomen. Benieuwd hoe dit platform eruit kan komen te zien? Neem dan eens een kijkje op het Makelpunt van de gemeente Utrecht of gemeente Arnhem.