Enschede investeert fors in “welzijn op recept”

20 december 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Het aantal huisartsenpraktijken waar een wijkteammedewerker actief is kan de komende jaren verder worden uitgebreid. Het college van B en W besloot dinsdag 19 december extra te investeren in onder meer de samenwerking tussen huisartsen en de wijkteams van de gemeente Enschede.

Op deze manier worden patiënten met “niet-medische gezondheidsklachten” sneller verwezen naar de juiste hulpverlening. Niet alle gezondheidsklachten hebben een lichamelijke oorzaak. Soms zijn ze het gevolg van bijvoorbeeld armoede, schulden en/of eenzaamheid. In dit soort situaties is (ook) sociale hulp nodig.  

In de tweede helft van 2023 is in 6 huisartsenpraktijken proefgedraaid met de inzet van een wijkteammedewerkers. De ervaringen zijn positief. Met “korte lijnen” tussen de wijkteams en huisartsen kunnen patiënten met niet-medische gezondheidsklachten beter worden geholpen. De samenwerking zorgt ook voor verlichting van de werkdruk in de huisartsenpraktijk. 

Welzijnscoach en ketenregisseur

Naast uitbreiding van het aantal wijkteammedewerkers bij de huisartsenpraktijk investeert het college van B en W in de aanstelling van een welzijnscoach en een ketenregisseur. Deze ketenregisseur is het eerste aanspreekpunt voor de wijkteammedewerkers en de huisartsen. Deze helpt waar nodig de praktijken en de wijkteammedewerkers. 

De wijkteammedewerker in de huisartsenpraktijk kan inwoners verwijzen naar een welzijnscoach, als de verwachting is dat hulp via het welzijnswerk uitkomst kan bieden. De welzijnscoach heeft zicht op creatieve en sportieve activiteiten en ander aanbod dat het welzijn kan verhogen. 

Onder dat aanbod valt ook Thuisgekookt, een landelijk initiatief waarbij “thuiskoks” worden gekoppeld aan mensen in hun buurt die niet zelf kunnen koken, en behoefte hebben aan sociaal contact. Ook daar maakt het college in 2024 geld voor vrij. Totale investering in onder meer de extra praktijkondersteuning, welzijnscoach, ketenregisseur en Thuisgekookt (onder de noemer “Welzijn op recept”) bedraagt ruim 220.000 euro. 

Soms zijn medicijnen niet de oplossing

Wethouder Harmjan Vedder van publieke gezondheid reageert: “Mooi dat we dit project kunnen voortzetten en zelfs kunnen uitbreiden. “Welzijn op recept” is goed voor patiënt èn huisarts. Soms zijn medicijnen niet de oplossing voor (fysieke) problemen. Dan is er andere hulp nodig. Het is fijn om als huisarts iemand te kunnen verwijzen naar een wijkteammedewerker die bekend is. Dat hebben we nu in een aantal praktijken geregeld. Als er meer huisartsen zijn die willen meedoen, dan kan dat.”