Enschede investeert opnieuw in onderwijshuisvesting

01 december 2022
Uitgelicht Nieuws
Het stadhuis van Enschede

De gemeente Enschede stelt het komend jaar ongeveer 11 miljoen euro beschikbaar voor onderwijshuisvesting.

10,5 miljoen euro is bestemd voor nieuwbouw en ruim 400.000 euro wordt besteed aan aanvragen die schoolbesturen hebben gedaan voor werkzaamheden of huurkosten. Daartoe heeft het college van B en W dinsdag 29 november besloten.

Het krediet dat beschikbaar is voor nieuwbouw, is bedoeld voor de (ver-)nieuwbouw van het Bonhoeffer College aan de Van der Waalslaan, het verduurzamen van de locatie Elferinksweg voor de Vrije school Noorderkroon en de voorbereiding van de (ver-)nieuwbouw van het Stedelijk Lyceum locatie Kottenpark in de periode 2026-2030. De diverse schoolbesturen moeten nog plannen indienen om aanspraak te kunnen maken op dit geld.

Verder is er budget beschikbaar gesteld voor de betaling van de huur van school-/noodlokalen voor de basisscholen Alfonsusschool en het Zeggelt, en het herstel van constructiefouten van het dak bij basisschool het Palet en voor brandveiligheidswerkzaamheden bij het Neon College. Het betreft hier aanvragen die al zijn gedaan en nu met dit collegebesluit zijn gehonoreerd.

Goed gebouw is voorwaarde

Wethouder Jurgen van Houdt van onderwijs is blij met het besluit: “Deze voorzieningen dragen bij aan onze ambitie om duurzame, energie neutrale en flexibele gebouwen te hebben die het onderwijsconcept van een school ondersteunen. Een goed gebouw is een belangrijke voorwaarde voor goed, toekomstbestendig onderwijs.”

Schoolbesturen kunnen elk jaar aanvragen indienen voor voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Die worden getoetst aan de Verordening onderwijshuisvesting. Ook wordt jaarlijks een krediet beschikbaar gesteld voor nieuwbouw vanuit het Integraal Huisvestingsplan dat in 2020 is vastgesteld.

De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van basisscholen en voortgezet onderwijs.