Enschede is en blijft Regenboogstad

02 februari 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Regenboogvlag als achtergrond van het Enschede beeldmerk

De gemeente Enschede continueert de samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het programma Regenboogsteden 2023 – 2026.

Enschede ondertekent de intentieverklaring en verlengt hiermee de samenwerking met het ministerie van OCW. Door de samenwerking voort te zetten ontvangt de gemeente Enschede gedurende deze periode een jaarlijkse financiële ondersteuning ter hoogte van € 20.000. 

Met het verlengen van de samenwerking blijft Enschede ook onderdeel van het landelijk netwerk Regenboogsteden. In dit netwerk kunnen de Regenboogsteden kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Er zijn in totaal 56 Regenboogsteden in Nederland. In Overijssel zijn dit Zwolle, Deventer, Hengelo en Enschede.

Inclusieve stad

Enschede wil een inclusieve stad zijn. Dit staat in het coalitieakkoord 2022- 2024. Enschede is en blijft daarom Regenboogstad en houdt vast aan het Regenboogbeleid dat in 2018 is vastgesteld. Als Regenboogstad zet Enschede zich specifiek in voor de emancipatie en welzijn van de LHBTI+ gemeenschap in de stad.

Dit is ook terug te zien door de ondertekening van het “Regenboog Stembusakkoord”. Dit akkoord is een initiatief van het COC Twente-Achterhoek. Het roept  gemeenteraadsleden op om het belang van de zichtbaarheid, welzijn en emancipatie van de LHBTI+ gemeenschap in verschillende leefgebieden uit te dragen.