Enschede maakt laatste 22 verkeerslichten slimmer

20 februari 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Daarmee heeft Enschede in mei 2023 alle 60 verkeerslichten slimmer gemaakt. Op deze plekken stroomt het verkeer beter door en kunnen hulpdiensten sneller oversteken. 

Per straat en gebied kijkt de gemeente welke verkeersdeelnemers sneller groen krijgen. De hulpdiensten hebben uiteraard de hoogste prioriteit. Verkeerswethouder Marc Teutelink: “Door het slimmer maken van de laatste 22 verkeerslichten verbeteren we de doorstroming in de hele stad. Op de ene plek hebben fietsers dus sneller groen, en op de andere plek krijgen automobilisten sneller groen om een file te voorkomen. Geen vastgestelde ‘groentijd’ meer per verkeerslicht, maar maatwerk per omgeving en per moment. Zo houden we Enschede voor iedereen bereikbaar!”.

Positief voor alle weggebruikers 

Hoe meer slimme verkeerslichtenlichten, hoe beter deze met elkaar kunnen samenwerken. Hiervan profiteren alle verkeersdeelnemers. Zo herkent het verkeerslichtsysteem grote groepen fietsers, bijvoorbeeld rondom scholen. Op die plekken kan het verkeerslicht voorrang geven aan fietsers en voetgangers. Op de provinciale wegen communiceren de verkeerslichten met elkaar over een eventuele opstopping, en kunnen daar op reageren.

Gekoppeld aan apps als Flitsmeister en ANWB Onderweg

De slimme verkeerslichten zijn voorbereid om informatie uit te wisselen met apps zoals Flitsmeister of ANWB Onderweg. Deze apps geven de verkeersdeelnemer informatie over de wachttijd voor een verkeerslicht. Andersom geven de apps weer informatie, zoals drukte, aan het verkeerslicht om de doorstroming te verbeteren.