Enschede ontvangt ruim 7,3 miljoen voor wijkaanpak Hanenberglanden

12 december 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Vandaag is bekend gemaakt dat 38 projecten verspreid over 20 gemeenten een bijdrage ontvangen van in totaal 280 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds.

Met dit geld worden in totaal 13.000 woningen verbeterd. Enschede ontvangt € 7.300.910 voor de integrale wijkaanpak van Hanenberglanden.

Over het Volkshuisvestingsfonds 

Het VHF is een regeling waarmee gemeenten subsidie kunnen krijgen voor het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de veiligheid in kwetsbare gebieden. De subsidie is bedoeld voor het verbeteren van particulier woningbezit (renovatie en verduurzaming), transformatie van vastgoed naar woningen, vervangende nieuwbouw en inponding (verwerving voor herstructurering). Daarnaast kan de subsidie ook worden ingezet voor de inrichting van de omringende openbare ruimte en realisatie van maatschappelijke voorzieningen in de buurt van de woningen.

Hanenberglanden

De buurt Hanenberglanden in de wijk Stroinkslanden is kwetsbaar. De leefbaarheid en bestaanszekerheid in de buurt staan fors onder druk. Het aantal particulieren in de buurt met een koopwoning dat onvoldoende financiële middelen heeft om hun situatie te verbeteren is groot. Noodzakelijk onderhoud aan hun woning en lange termijn investeringen worden daarom vaak uitgesteld. Met het geld uit het Volkshuisvestingsfonds richt te gemeente zich op het verbeteren van deze particuliere woningen en ingrepen in de openbare ruimte. De gemeente richt zich op het verbeteren van zo’n 160 woningen.

Negatieve spiraal doorbreken

Wethouder Jeroen Diepemaat is blij met deze bijdrage van het Rijk: “Het is een mooi bedrag waarmee we flinke stappen kunnen zetten. In de Hanenberglanden is sprake van veel gespikkeld bezit en een groot aantal goedkope woningen die bewoond worden door huishoudens met een laag inkomen en soms complexe sociale problematiek. Samen met de corporaties willen we deze negatieve spiraal doorbreken. Deze bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds maakt het mogelijk om een groot aantal woningen en de directe leefomgeving te verbeteren. Dit heeft directe impact op de buurt en zorgt voor een veilige en prettige woonomgeving.”

Cofinanciering 

Om aanspraak te maken op het fonds moet de gemeente 30% van het totale bedrag bijdragen. Deze cofinanciering komt neer op een bedrag van ruim 3 miljoen euro. De gemeenteraad moet hier nog een besluit over nemen. Begin volgend jaar verwacht het college een voorstel aan de gemeenteraad te kunnen doen.