Enschede presenteert gebiedsvisie voor Rigtersbleek

03 april 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een gebiedsvisie voor Rigtersbleek vastgesteld. Een bedrijventerrein met grote potentie voor transformatie. Het doel is om Rigtersbleek te transformeren tot een levendige en aantrekkelijke buurt waar werken, wonen en recreëren samenkomen.

De voorgestelde gebiedsvisie biedt een plan en de kaders om Rigtersbleek te verdichten, te vergroenen en om te vormen tot een dynamisch stuk Enschede. Voor dit deel van de stad is een belangrijke rol weggelegd in de verstedelijkingsopgave die binnen de Spoorzone Hengelo Enschede wordt vormgegeven.  

Gebied met enorme kansen 

"We zien enorme kansen om dit gebied nieuw leven in te blazen", aldus wethouder Jeroen Diepemaat. "Het is nu nog een wat verborgen bedrijventerrein, maar we geloven sterk in de potentie  om hier een bruisende buurt van te maken. We hebben de ambitie om honderden nieuwe woningen toe te voegen en extra ruimte te bieden voor de creatieve maakindustrie."

De voorgestelde visie omvat een mix van wonen, werken en recreëren, met extra aandacht voor groenvoorzieningen en duurzaamheid. Het doel is om een omgeving te creëren die zowel theoretisch opgeleide professionals als praktisch geschoold talent aantrekt, met mogelijkheden voor innovatie en circulaire economie.  

"Deze visie is de eerste stap naar een groenere, duurzamere toekomst voor Rigtersbleek", benadrukt Diepemaat: "Het is een traject van de lange adem. Er komt namelijk veel kijken bij het herontwikkelen van een bedrijventerrein. Stap 1 is hiermee gezet. Hoewel er nog veel stappen te zetten zijn, vormt deze visie de leidraad voor verdere ontwikkeling."

5 ontwikkelprincipes 

De gebiedsvisie is opgesteld aan de hand van 5 ontwikkelprincipes. De 5 ontwikkelprincipes van de visie belichten verschillende aspecten van deze transformatie:

  • Cultuurhistorische Schatkamer: Rigtersbleek wordt erkend als een waardevolle bron van cultureel erfgoed, met plannen om oude gebouwen te herstellen en de textielgeschiedenis nieuw leven in te blazen. 
  • Groene Missing Link: De wijk wordt geïntegreerd in het grotere groene netwerk van Enschede, met aandacht voor groenvoorzieningen en verbindingen met het nabij gelegen Volkspark, Van Heekpark en Ledeboerpark. 
  • Logistieke Cityhub: Rigtersbleek wordt een centrale locatie voor werk en bereikbaarheid, met optimalisatie van infrastructuur en verkeersstromen. De nabijheid van het spoor, de F35 en uitvalswegen naar de snelweg, bieden enorme kansen. 
  • Levendig Stedelijk Milieu: Het gebied wordt omgevormd tot een dynamisch stuk stad waar werken, wonen en ontmoeten samenkomen. Met ruimte voor innovatie en ondernemerschap. Daarbij willen we de kracht en energie benutten van voetbalvereniging Rigtersbleek, dat nu al te boeken staat als bruisende ontmoetingsplek.
  • Energieneutrale Proeftuin: Rigtersbleek wordt een broedplaats voor duurzame oplossingen, met focus op energieneutraliteit en circulaire economie.

Bekijk de ontwikkelvisie 

De visie streeft naar een gebalanceerde mix van woningen, bedrijven en voorzieningen, met aandacht voor sociale cohesie en inclusiviteit. Door Rigtersbleek nieuw leven in te blazen, wil de gemeente een duurzame toekomst creëren voor deze historische wijk, met oog voor cultuurhistorie. De voorgestelde gebiedsvisie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad op 13 mei 2024. Bekijk de gebiedsvisieexterne-link-icoon hier.