Enschede steunt culturele sector bij energiekosten

01 februari 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
verschillende euro bankbiljetten

De culturele sector heeft zwaar te lijden onder de sterke stijging van energiekosten. Daarom heeft het college besloten om diverse aan ons verbonden culturele instellingen te compenseren voor een bedrag van in totaal 805.000 euro.

Door nu te helpen voorkomen we faillissement 

Diverse culturele organisaties geven aan dat er forse financiële problemen ontstaan als er geen extra geld beschikbaar komt. Deze instellingen vormen gezamenlijk het kernnetwerk van de culturele infrastructuur van Enschede. Het is te verwachten dat een aantal van deze organisaties noodgedwongen activiteiten moet staken of zelfs failliet gaat. Met alle gevolgen van dien. Eerder is besloten om de sport in Enschede te ondersteunen door in de begroting 2023 een extra bedrag van € 750.000 op te nemen voor Sportaal om dit probleem het hoofd te bieden.

De te herstellen schade zal groter zijn naarmate de gemeente wacht met nemen van maatregelen. Daarom is het belangrijk om nu een eenmalige uitkering te verstrekken. Op deze manier voorkomen we dat er op de korte termijn cultuurinstellingen omvallen. Ondersteuning op korte termijn geeft de cultuurinstellingen tijd en ruimte om vervolgmaatregelen te nemen.

Uitkering op basis van energiekosten

Diverse instellingen ontvangen bedragen die nodig zijn om hun bedrijfsactiviteiten voort te zetten. De bedragen zijn gebaseerd op het verschil tussen de werkelijke energiekosten en de energiekosten in een ‘normale’ situatie. Deze korte termijn ondersteuning geeft de culturele instellingen de benodigde ademruimte om deze energiecrisis door te komen. Zo houden we onze goede culturele infrastructuur in Enschede in stand.
Benieuwd naar welke instellingen nu door de gemeente worden ondersteunt? Bekijk dan het collegebesluit.