Enschede verruimt bestemmingsplan Technology Base

13 december 2022
Nieuwsoverzicht
Technology base op het voormalige vliegveld Twente

Om hightechbedrijven meer de ruimte te geven heeft de gemeente Enschede het bestemmingsplan van Technology Base aangepast.

Het vernieuwde bestemmingsplan geeft bedrijven extra ruimte om, naast hun R&D activiteiten, op beperkte schaal te produceren. De komende 6 weken ligt het vernieuwde bestemmingsplan ter inzage.

Technology Base is een bedrijventerrein op de voormalige Vliegbasis Twenthe. Hightechbedrijven kunnen er in een afgeschermde omgeving producten en systemen ontwikkelen en testen. Het produceren van innovatieve producten en systemen is tot nu toe alleen op kleine schaal mogelijk. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in vestiging op Technology Base ervaren de beperking om alleen op kleine schaal te produceren als te beknellend. Daarom heeft de gebiedsorganisatie voor Technology Base aan de gemeente gevraagd de toegestane productieruimte in het bestemmingsplan te verruimen. Dit moet leiden tot vestiging van de gewenste hightech bedrijvigheid. In het vernieuwde bestemmingsplan is meer ruimte voor productie gebonden bedrijvigheid. Dit mag tot een oppervlakte van 8.500m2. Belangrijke voorwaarde is dat dit gecombineerd wordt met zogenaamde R&D-activiteiten en dat het om bedrijvigheid gaat dat past binnen het profiel van Technology Base.

Huidige bestemmingsplan niet meer passend voor moderne maakindustrie
Op dit moment mogen bedrijven zich alleen bezighouden met het ontwikkelen, testen, bewerken en demonstreren van innovatieve materialen, producten van deze materialen en nieuwe manieren van produceren. Daarnaast is er ruimte voor het op kleine schaal (proef-)produceren van de materialen en producten ervan. Deze beperking is niet meer passend bij de moderne maakindustrie. Door robotisering, innovatieve productiemethoden en digitalisering gaat in de hightechindustrie productie van innovatieve producten en materialen tegenwoordig hand in hand met onderzoek en ontwikkeling (R&D). Daarnaast zijn er weinig bedrijven geïnteresseerd in een nieuwe vestiging als het niet is toegestaan om hun nieuwste innovaties op diezelfde plek te produceren. De gemeente herkent deze ontwikkelingen. Daarom verruimt de gemeente de toegestane productieruimte.

Meer ruimte voor hightechbedrijven

Wethouder Jeroen Diepemaat is blij dat hightechbedrijven hiermee de ruimte krijgen om zich in Enschede te vestigen: “Daar is Technology Base immers voor bedoelt. Een snoepjesfabriek of een ander regulier productiebedrijf zul je hier niet aan gaan treffen. De belangrijkste voorwaarde is en blijft immers dat een bedrijf binnen het profiel van Technology Base past. Hier blijven we zowel vanuit de gemeente als vanuit Technology Base op sturen. R&D is tegenwoordig sterk verweven met productie. En als gemeente denken we graag mee in waar hightechbedrijven behoefte aan hebben. De extra mogelijkheid om onderzoek en productie samen te brengen moet nieuwe bedrijven over de streep trekken. Zodat ze zich op Technology Base vestigen. Dit is goed voor de werkgelegenheid en het aantrekken en behouden van talent voor de regio.”
Het vernieuwde bestemmingsplan ligt vanaf dit moment ter inzage. Iedereen die erop wil reageren heeft daar nu de kans toe. Na deze periode moet de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan definitief vaststellen.