Enschede viert oud en nieuw

Veel mensen genieten van een gezellig Oud en Nieuw met vuurwerk en oliebollen. Maar niet voor iedereen zijn deze dagen een feest. Vuurwerk zorgt ook voor overlast. Als we ons bewuster worden van wat we doen kunnen we het wonen in onze stad nog prettiger maken.

met aandacht voor elkaar

Wat is er tijdens oud & nieuw te doen. En wat kunt u doen tegen overlast.

met legaal vuurwerk

De praktische regels rond het afsteken van vuurwerk.

met beide handen

Hoe steek je veilig je vuurwerk af en wat moet je doen als het misgaat.

met hart voor dieren

Tips om de jaarwisseling ook voor dieren draaglijk te houden.

met een schone stad

Het opruimen van vuurwerkafval vergroot bovendien de veiligheid.

Informatie voor scholen

Op deze pagina kunnen (vertegenwoordigers van) scholen informatie vinden over hoe zij kunnen bijdragen in een veilig verloop van de jaarwisseling.

Bijvoorbeeld met lesmateriaal, maar ook door het laten uitdelen van vuurwerkveiligheidspakketjes aan leerlingen.

Vuurwerkvrije zones

Op onderstaande kaart staan alle verplichte vuurwerkvrije zones in Enschede.
Lees hier meer over vuurwerkvrije zones.

Stadsdialoog Vuurwerk

Deze website is onderdeel van de uitvoering van de voorstellen uit het Burgerbesluit Vuurwerk. Dit besluit was het resultaat van een stadsdialoog die vanaf 10 juni 2017 met inwoners van de stad gevoerd is volgens de G1000-methodiek, een landelijk platform voor democratische vernieuwing. Op basis van de vele ideeën die toen op tafel kwamen zijn uiteindelijk zes voorstellen gevormd, met suggesties hoe in de toekomst om te gaan met vuurwerk. Van deze voorstellen zijn uiteindelijk tijdens een slotbijeenkomst op 11 november 2017 drie voorstellen aangenomen.

Ga naar het burgerbesluit en de drie voorstellen,
en bekijk de samenvatting van het burgerbesluit in beeld.