met aandacht voor elkaar

Activiteiten rond de jaarwisseling

Rond de jaarwisseling zijn er diverse activiteiten in de stad. Uiteraard tijdens Nieuwjaarsnacht, maar ook overdag. Kijk in de agenda van Uit in Enschede wat er zoal in de stad is te beleven.

In de buurt

Ideeën voor het zelf organiseren van activiteiten in de buurt of wijk? Kijk op www.jijmaaktdebuurt.nl voor de mogelijkheden. Voor verschillende initiatieven zijn bovendien wijkbudgetten beschikbaar.

Beperken overlast

Er zijn meerdere manieren om de overlast van vuurwerk te beperken, zodat de jaarwisseling voor iedereen gezellig is en blijft.

Vuurwerkvrije zones

 • Verplichte vuurwerkvrije zones

  In Enschede kennen we enkele verplichte vuurwerkvrije zones, die door het gemeentebestuur zijn aangewezen. In deze gebieden wordt het afsteken van vuurwerk als zeer hinderlijk ervaren. Bijvoorbeeld rond kinderboerderijen en het ziekenhuis. Het is dan ook verboden om in deze vuurwerkvrije zones vuurwerk af te steken.

  Zie hieronder de kaart met verplichte vuurwerkvrije zones:


 •  

 • Vrijwillige vuurwerkvrije zones

  Daarnaast kennen we vrijwillige vuurwerkvrije zones. Dit zijn gebieden, rondom een woning of een bedrijf, waar inwoners om een persoonlijke reden last hebben van het afsteken van vuurwerk. Zij geven dit aan door een poster zichtbaar achter het raam te hangen, met het verzoek ter plaatse geen vuurwerk af te steken.

  Het idee van deze vrijwillige vuurwerkvrije zones is dat Enschedeërs rekening met elkaar houden bij het afsteken van vuurwerk en elkaar daarop kunnen aanspreken. Men kan dat doen op persoonlijke titel, maar het is ook denkbaar om met een hele straat of buurt af te spreken om een vrijwillige vuurwerkvrije zone in te richten. In dat geval hangt ieder huishouden een poster achter het raam.

  De poster wordt verspreid als advertentie in de Huis aan Huis Enschede van 23 december. Ontvang je de Huis aan Huis niet, dan kun je een exemplaar ophalen bij diverse afhaalpunten in de stad. Zelf uitprinten is ook mogelijk. Hieronder is de poster te downloaden:
  PDFPoster vuurwerkvrije zones.pdf

 • Gewenste vuurwerkvrije zones

  Dit zijn openbare gebieden waar het gewenst is liever geen vuurwerk af te steken in verband met mogelijke overlast. Hierbij kunt u denken aan winkelcentra en plekken waar veel mensen en/of dieren komen. Via diverse kanalen wordt aandacht gevraagd voor deze gewenste vuurwerkvrije zones.

Whatsapp buurtpreventie

Een whatsapp-groep buurtpreventie is ook goed te benutten bij vuurwerkoverlast. Kijk op de website voor Whatsapp Buurtpreventie voor meer informatie.

Melden klachten

Klachten kunt u doorgeven bij de politie of de gemeente.