met legaal vuurwerk

Vuurwerkverkoop

Consumentenvuurwerk kun je in Nederland alleen de laatste drie dagen van het jaar op officiële verkoopadressen kopen. Sommige mensen kopen op andere manieren vuurwerk, bijvoorbeeld professioneel (en dus voor consumenten verboden). In handen van ondeskundige particulieren is professioneel en illegaal vuurwerk levensgevaarlijk en elke jaarwisseling opnieuw aanleiding tot ernstige en dodelijke vuurwerkongevallen. Niet toegestaan zijn o.a. lawinepijlen, mortieren en strijkers.

Categorie 1 vuurwerk (kindervuurwerk)

Categorie 1 vuurwerk of kindervuurwerk mag het hele jaar worden afgestoken. Denk hierbij aan sterretjes, etc.

Voor meer informatie, kijk op www.vraaghetdepolitie.nl

Consumentenvuurwerk afsteken

 • Het afsteken van consumentenvuurwerk is toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.
 • Afsteken van (professioneel) vuurwerk op andere dagen dan Oud- en Nieuwjaarsdag
 • Voor het afsteken van (professioneel) vuurwerk op andere dagen dan Oud- en Nieuwjaarsdag, bijvoorbeeld tijdens een vuurwerkshow, is een evenementenvergunning en een toestemming van de Provincie vereist.
  • De evenementenvergunning dient u minimaal 8 weken van te voren aan te vragen bij de afdeling Bestemmen & Vergunnen van de gemeente Enschede.
  • Bij het indienen van uw vergunningaanvraag dient u de toestemming van de Provincie voor het ontbranden van het vuurwerk bij te voegen. De Provincie hanteert bij meldingen (theater en consumentenvuurwerk) een indieningstermijn van twee weken en bij vergunningen (professioneel vuurwerk) een indieningstermijn van 14 weken.

Carbid

Carbidschieten is onder bepaalde voorwaarden toegestaan op 31 december en 1 januari. Hiervoor is geen vergunningplicht. De regels zijn als volgt:

 • In zijn algemeenheid is carbidschieten verboden
 • Dit verbod geldt niet op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 0.00 en 02.00 uur, als tenminste aan een aantal voorwaarden is voldaan:
  • je gebruikt een bus van maximaal 1 liter
  • je verricht geen handelingen waardoor gevaar, schade of hinder kan worden veroorzaakt
 • of:
  • het gebeurt buiten de bebouwde kom
  • met een bus van maximaal 50 liter
  • je verricht geen handelingen waardoor gevaar, schade of hinder kan worden veroorzaakt
  • je hebt schriftelijke toestemming van terreineigenaar
  • het terrein moet op bepaalde afstanden zijn gelegen van onder meer woonbebouwing en inrichtingen voor intramurale zorg
  • er moet tevens aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan (b.v. schietrichting, afzetting terrein)

Boetes

Informatie over de hoogte van boetes kunt u lezen op de website van het Openbaar Ministerie.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de regels rond het afsteken van vuurwerk, kijk dan op: