Regels carbidschieten 2021-2022

Carbidschieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom op 31 december 2021 tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Er geldt een aantal regels:

 • Er mag een bus met maximaal 30 liter inhoud gebruikt worden
 • Er mag geen gevaar, schade of hinder ontstaan voor personen of voor de omgeving
 • U moet schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten
 • De plaats van waaraf wordt geschoten ligt tenminste:
  • 75 meter van woonbebouwing
  • 300 meter van zorginstellingen
  • 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren
  • 500 meter van een vogelbeschermingsgebied
 • U schiet in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing ligt
 • Het vrije schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen
 • Er mogen geen bus deksels of andere gevaarlijke voorwerpen worden weggeschoten
 • (Voet)ballen mogen worden gebruikt als er geen schade aan mens, dier of voorwerp kan worden veroorzaakt
 • Het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal
 • Er mogen niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt, of gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden
 • De bussen staan stevig genoeg in de bodem, in een frame of zijn op andere wijze verankerd, waardoor terugslag wordt voorkomen
 • Het carbidschieten wordt gedaan door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of verdovende middelen
 • Tenminste één persoon van 18 jaar of ouder die niet onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen is, moet toezicht houden als iemand jonger dan 18 carbidschiet
 • Het terrein van waaraf wordt geschoten goed is verlicht als het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang
 • Uiterlijk 29 december 2021 is melding gedaan van het carbidschieten door het meldformulier te zenden aan carbidschieten@enschede.nl