Stadsdialoog Vuurwerk

In 2017 is het Burgerbesluit Vuurwerk aangenomen. Dit besluit bevat voorstellen voor vuurwerkvrije zones, voorlichting in het algemeen en specifiek op scholen. Vanuit deze voorstellen worden jaarlijks acties uitgezet zodat alle Enschedeërs met zijn allen een fijn en veilig oud & nieuw kunnen vieren waarbij iedereen het naar zijn zin heeft.

De uitvoering van de voorstellen uit het Burgerbesluit is het resultaat van de Stadsdialoog Vuurwerk. Op initiatief van de burgemeester werd deze vanaf 10 juni 2017 met inwoners van de stad gevoerd. Op basis van de vele ideeën die toen op tafel kwamen zijn zes voorstellen gevormd, met suggesties hoe in de toekomst om te gaan met vuurwerk. Van deze voorstellen zijn uiteindelijk tijdens een slotbijeenkomst op 11 november 2017 drie voorstellen aangenomen.

De inwonersgroepen waarvan de voorstellen vorig jaar tijdens het Burgerbesluit Vuurwerk zijn aangenomen, zijn ook dit jaar betrokken bij de uitvoering van de campagne. Ze vormen een monitorgroep die de voortgang van het burgerbesluit nauwlettend volgt.

Samenvatting Burgerbesluit in beeld

stadsdialoog vuurwerk

slotbijeenkomst stadsdialoog vuurwerk in het stadhuis