Enschede werkt aan gebiedsprofielen voor de binnenstad

01 november 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Het Actieplan Binnenstad is in 2022 samen met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren van de binnenstad vastgesteld. Naar aanleiding van deze gesprekken is onder 'Het ontwikkelen van gebiedsprofielen voor de verschillende delen van de binnenstad’ als actie opgenomen in het Actieplan Binnenstad.

Gebiedsprofielen zijn de leidraad voor ontwikkelingen in de binnenstad. Dit kan gaan om grote transformaties van bouwwerken, maar ook om advies voor een passende vestigingslocatie voor ondernemers. Gebiedsprofielen geven kleur aan een bepaald gebied. Ze geven richting.  

Van Heekplein met profiel ‘winkelgebied’ 

Soms is een profiel al duidelijk. Denk je aan het Van Heekplein, dan denk je aan winkelen. Terwijl de Oude Markt eerder beelden oproept van terrasjes, evenementen en gezelligheid. Een profiel geeft dus richting. Zowel aan de gemeente als aan (potentiële) ondernemers.  

Analyse van huidige situatie binnenstad 

Wanneer een gebiedsprofiel onduidelijk is, staat dit succes vaak in de weg. De hoogste tijd dus om concrete gebiedsprofielen te bepalen voor onze binnenstad. Per profiel wordt uitleg gegeven over de wenselijke sfeer in het straatbeeld. Daarnaast biedt het een handvat om, op basis van het gebiedsprofiel, de fysieke omgeving aan te pakken.  

Na het winnen van de aanbesteding is het ontwerpbureau Ruimtevolk deze zomer aan de slag gegaan met een analyse van de binnenstad. Hiervoor hebben ze bestaand onderzoek gebundeld om de huidige situatie scherp te krijgen. Er kwamen meerdere kwaliteiten naar voren zoals het bijzondere middeleeuwse stratenplan, de vele culturele activiteiten gedurende het hele jaar en de bereikbaarheid. Tegenover de kwaliteiten staan de verbeterpunten: het ontbreken van plekken om te verblijven zonder te consumeren en de aanwezigheid van kwetsbare gebieden zoals De Heurne, de Haverstraatpassage en de Irenepromenade. Deze gebieden zijn ook bestempeld met een onduidelijk profiel.  

Aan de slag met nieuwe gebiedsprofielen 

Als gemeente willen we de gebiedsprofielen graag samen met de stad opstellen. De binnenstadpartners zoals de wijkraad, Enschede Promotie, horeca en winkeliers zijn al betrokken bij het proces. Maar we zijn ook benieuwd naar jouw mening. Daarom organiseren we 3 binnenstadslabs. Bij ieder van deze 3 bijeenkomsten wordt een verdiepingsslag gemaakt in de gebiedsprofilering van de stad.  

Vanaf 28 november delen we de eerste ontwerpen van de gebiedsprofielen met belangstellenden. Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van deze sessie en de twee daaropvolgende begin 2024? Er zijn nog een aantal plekken vrij. Aanmelden kan met een mailtje naar f.niemeijer@enschede.nl.  

Heeft u vragen? Neem contact met ons op  

Onze collega Floris staat voor u klaar voor meer informatie en om uw vragen te beantwoorden via f.niemeijer@enschede.nl