Enschede wil blijven bouwen voor iedere Enschedeër

09 februari 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
dak van een woning in aanbouw

Ieder jaar vindt er een woondebat plaats met de raad om de voortgang van de Woonvisie te bespreken. Dit woondebat vindt dit jaar plaats op maandag 20 februari en 13 maart. Het is ook het moment waarop nieuwe beleidsuitspraken aan de Woonvisie worden toegevoegd. Zo kan de Raad sturen op het Enschedese woonbeleid.

Het college stelt voor om 6 nieuwe beleidsafspraken toe te voegen aan de Woonvisie. Dit wordt de Raad voorgesteld om naast deze beleidsuitspraken ook de Woonzorgvisie voor ouderen vast te stellen en deze toe te voegen aan de Woonvisie. De Woonzorgvisie voor ouderen beschrijft hoe de gemeente samen met anderen in zorgzame buurten een gevarieerd woonaanbod creëert voor ouderen, zodat zij langer zelfredzaam zijn.

Nieuwe beleidsuitspraken

De gemeente wil zich de komende periode proactief inzetten voor de ontwikkeling van studentenwoningen en wijst hiervoor een focusgebied aan. Het gaat hierbij om het centrum, op en nabij de campus van de UT en het gebied daartussen. Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om samen met de woningcorporaties 2.000 woningen toe te voegen. Dit is onderdeel van de ambitie om de komende tijd in totaal 9.300 woningen bij te bouwen. 

De gemeente is van mening dat het bijbouwen van middenhuur een centrale rol kan spelen bij de doorstroming op de woningmarkt. Ook ligt hier een grote behoefte voor inwoners met een vaak tijdelijke woonvraag die geen koopwoning willen of kunnen kopen en te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Ook flexwonen kan volgens de gemeente een oplossing zijn voor mensen met een tijdelijke woonvraag. Door bijvoorbeeld modulair gebouwde woningen toe te voegen is het mogelijk om snel meer woningen bij te bouwen. De gemeente maakt hierbij zoveel als mogelijk gebruik van regelingen vanuit bijvoorbeeld het Rijk.

Blijven bouwen voor iedere Enschedeër

“Het is belangrijk dat we nieuwe beleidsafspraken toevoegen aan de Woonvisie en hierover het debat te voeren met de Raad. Zo kunnen we bijsturen waar nodig en nog beter aansluiten op de woonwensen van nu”, vertelt woonwethouder Jeroen Diepemaat. “Maar het is misschien nog wel belangrijker dat we de goede dingen die we al doen voortzetten en hierin koersvast blijven. We hebben de afgelopen periode namelijk laten zien dat we bouwen voor iedere Enschedeër. Denk hierbij aan het versneld bouwen van sociale huurwoningen, de bouw van nieuwe studentenwoningen, hoogstedelijke ontwikkelingen binnen Centrumkwadraat en de komst van seniorenwoningen.”